Капитански курсове

RYA Дневен шкипер

RYA Dayskipper

Информативен и подробен курс, подсигуряващ капитана с антураж от най-модерни похвати, теоретични знания и умения, които да използва на практика в морето! 

 

RYA Dayskipper е важен теоретичен курс, който подготвя капитана за основни ситуации в морето и въвежда нощното плаване и плаването в приливно-отливни вълни като по този начин разширява възможностите и териториите за плаване.

След курса RYA Dayskipper бъдещият капитан трябва да се чуства уверен в придобитите знания и да може да борави с атласа за приливи и отливи, да изчислява дълбочината в дадено пристанище по време на прилив или отлив и да прогнозира посоката и скоростта на морските течения, компоненти от голяма важност за мореходността на  яхтата и за безопастността на плавателния съд и екипажа. 

Набляга се и на разчитането на метеорологична прогноза, разчитането на морски карти и начините за намиране на нужната информация за даден район от нея. Затвърждават се знанията от началния курс "Основи на навигацията"/ Essential Navigation за закотвяне, швартоване и отшвартоване, изчисляване на време за пристигане в дадена дестинация (ETA), курс по земя (COG), скорост по земя (SOG), международните правила за предпазване от сблъскване на море, екипировка и средства за безопасност на яхтата, процедури и средства за подаване на сигнал за бедствие (сигнални ракети, димки,спасителни плотове, спасителни жилетки и др.)

Целта на курса е капитана да бъде подготвен много добре теоретично за едно по-дълго, денонощно плаване като може да изчисли и предвиди отклоненията в приливно-отливни води и да ги адаптира към курса си. Веднъж уверен в теоретичните си знания той е готов да ги превърне в умения на практика в морето!

 

За записване и повече информация за курса: 0886 91 21 91 Венцислав Добринов

Цена: 1000 лв.