Контакти

Телефон за връзка:  0885 04 22 54 Таня Джачкова

ул. Черковна 75Б, ап.3, София; Тел +359 2 9 44 68 68, Mobile: +359 885 04 22 54; email: info@sailing.bg