Капитански курсове

Капитански курс "Водач на кораб до 40БТ"

ВЪЗПОЛЗВАЙ СЕ САМО ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ ОТ ПРОМОЦИОНАЛНАТА НОВОГОДИШНА ЦЕНА НА КПИТАНСКИ КУРС  „Водач на кораб до 40 БТ”!

 

 

Курсът за капитани  „Водач на кораб до 40 БТ” е задължително изискване и подготовка за изпита за придобиване на правоспособност пред Морска Администрация. Разработен е в съответствие с изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България. 

По време на теоретичните занятия се разглеждат различните модули в конспекта на капитанския курс, а именно:
 
  • навигация и лоция
  • картография, хидрография и метеорология
  • морско дело и международните правила за предпазване от сблъскване на море.
Практическата част подготвя кандидат-капитана с основните дейности на борда:
  • приставане и снемане от кей
  • швартоване, отшвартоване, маневриране с моторна лодка
  • основни правила и рутинни проверки при поддръжка на двигателя и системите на борда
  • морски възли и тяхното приложение
След подготвителния курс кандидатът се явява на писмен тест в Морска Администрация.
 
 
Необходими докумети за записване на курс:
1. Коипе от лична карта и от диплома за завършено образование (над основно)
2. Плащане на такса за курса.
 
 
Необходими докумети за явяване на изпит в Морска администрация:
1. Уверение за завършен курс (издава се след успешно взет вътрешен изпит в края на курса)
2. Подава се заявление за явяане на изпит за една от обявените дати в Морска Администрация най-късно до 5 дни преди изпита. 
3. Коипе от лична карта и от диплома за завършено образование (над основно)
4. Медицинско свидетелство, издадено от Транспортна болница.
 
Сертификатът "Водач на кораб до 40 БТ" е международно признат и ви дава право да управлявате и наемате яхти до 40БТ.
 
Курсът се провежда ежемесечно, всеки вторник и четвъртък от 19 часа в учебната зала на ул. Голаш 18, София 
 
Практиката се провежда на яз. Искър в един от уикендите през месеца спрямо прогнозата за времето.
 
 
 
 
За записване и повече информация: +359886912191  Венцислав Добринов
Брой курсисти: 20
Свободни места: 19
Цена: 550 лв . 500 лв.